Showing all 2 results

กล่องบรรจุถุงมือยาง ทุกรูปแบบ

เราเสนอโรงพิมพ์กล่องที่ดีที่สุดที่จะช่วยทำให้กล่องบรรจุภัณฑ์ของเรานั้นสามารถที่จะตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างมากเนื่องจากทาง Rigidboxs ก็เป็นอีกหนึ่งโรงพิมพ์ที่ตอบโจทย์ในเรื่องพวกนี้ได้เป็นอย่างดี มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ทำให้ชิ้นงานทุกชิ้นที่ได้จัดทำออกไปนั้นก็จะออกมาดีและมีคุณภาพเป็นอย่างมากด้วย

Rubber Gloves box กล่องใส่ถุงมือยาง ใบละ 3 บาท*

รูปแบบของกล่องบรรจุภัณฑ์ - Rigidboxs

ประเภทกล่องบรรจุภัณฑ์