Package กล่องอาหารที่ดีต้องมีสายคาดกล่อง

การทำสายคาดกล่องสินค้า

สายคาดกล่อง ที่ใช้สำหรับออกแบบมาเพื่อความคล่องตัวของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มักออกแบบให้กับบรรจุภัณฑ์ขนม อาหาร หรือ สินค้าที่เป็นแบบพลาสติกใสกันเยอะมาก จะเห็นได้ตามร้านสะดวกซื้อ เช่น อาหารประเภทข้าวกล่อง มักจะมีสายคาดกล่องอาหาร ที่ออกแบบมาเพื่อความโชว์สินค้าในกล่องพลาสติกแบบใส

วัสดุทำสายคาดกล่อง

การทำสายคาดกล่องถ้าใช้กระดาษธรรมดา ที่ไม่มีความพิเศษอะไร ซึ่งถ้าหากเลือกใช้แบบนี้ไม่ต้องใช้ซะดีกว่า เพราะมันไม่ได้ส่งเสริมหรือเพิ่มความน่าสนใจอะไรมากนัก

Package กล่องอาหารที่ดีต้องมีสายคาดกล่อง 01

กระดาษที่นิยมเลือกใช้ทำสายคาดกล่อง

กระดาษเทา กระดาษคราฟท์ ที่มีลักษณะเป็นสีพื้น เพราะเวลานำมาออกแบบมันจะมีความแข็งแรงและสวยงามเป็นอย่างมากเช่นกัน

ออกแบบสายคาดกล่อง

สำหรับการออกแบบสายคาดกล่องนั้น ก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกัน แต่หลักๆ แล้วในการออกแบบก็ใช้ขนาดแค่ 1 ใน 4 ของขนาดกล่องใส่สินค้าเท่านั้น จะต้องทำให้รองรับกับกล่องอาหารด้วย  เมื่อนำไปคาดกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหารแล้ว มันก็จะลงตัวและดูโดดเด่นขึ้นมาเลยทันที ตอบโจทย์ในการเลือกใช้งาน ในการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้สามารถที่จะตอบโจทย์กับความต้องการ

Package กล่องอาหารที่ดีต้องมีสายคาดกล่อง 02

การเลือกใช้สายคาดกล่องให้เหมาะกับสินค้า

ประเภทกล่องและสินค้าประเภทแก้ว เนื่องจากการนำมาคาดไว้มันจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาทำให้กล่องบรรจุภัณฑ์ออกมาดูดีและตอบโจทย์ได้มากที่สุด  ส่วนการนำมาคาดกับทรงแก้วก็จะมีลักษณะเป็นปลอก เหมือนตามร้านกาแฟที่จะออกแบบไว้เพื่อไว้กันความเย็น ความร้อน แต่ลวดลายขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ขายสินค้า เนื่องจากแต่ละสินค้ามันก็จะมีความแตกต่างกันออกไป

ข้อดีในการเลือกใช้สายคาดกล่อง

ตอบโจทย์ในด้านพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสายคาดกล่องได้ออกแบบมาเพื่อที่จะได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น ความสวยงาม ที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี แถมยังสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้อีกด้วย

ข้อเสียของการเลือกใช้สายคาดกล่อง

ต้นทุนในการผลิตจะเพิ่มขึ้น ซึ่งในการออกแบบสายคาดกล่อง ยิ่งถ้าต้องการสายคาดที่มีลวดลายที่สวยงาม สีสันที่สดใส มันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีต้นทุน และมีราคาในการผลิต แถมจะต้องมีการเคลือบเงา เคลือบด้าน เพื่อให้สายคาดกล่องอาหารดูมีความโดดเด่นได้อีกด้วย

แต่ถ้าหากอยากจะใช้สายคาดแต่งบน้อย ต้อง ทำสายคาดกล่อง ราคาไม่แพง แต่เจ้าของแบรนด์อาจจะต้องเลือกใช้สายคาดกล่องที่ไม่มีลวดลายอะไรมากนัก