ออกแบบแพคเกจจิ้งอย่างไรให้สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ

การออกแบบแพคเกจจิ้งเป็นงานที่อาจจะต้องใช้ความละเอียดอ่อน และต้องใส่ใจในจุดสำคัญเล็กๆ น้อยๆ อาทิเช่น ข้อมูลของสินค้า หรือสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ในแต่ละชนิด ซึ่งสำหรับการออกแบบในประเภทของเรานั้นก็จะมีการเอาลายไทย หรือลวดลายกนก ที่จะแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของคนไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งในต่างแดน แต่ละประเทศนั้นก็จะมีอารยธรรม หรือสัญลักษณ์ประจำชาติแตกต่างกันไป

ซึ่งในแต่ละประเทศนั้นจะมีสัตว์ หรือสิ่งของเพื่อเป็นตัวแทนที่แสดงให้ประเทศอื่นที่เห็นได้รู้ทันทีว่าเป็นสัญลักษณ์จากประเทศไหนบ้าง แน่นอนว่าการออกแบบแพคเกจจิ้งที่จะต้องสื่อถึงจุดเด่นของประเทศนั้นจะต้องนำเสนอลวดลาย รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ของชนชาตินั้นๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้และในวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการออกแบบแพคเกจจิ้งประจำแต่ละประเทศ ว่าจะต้องมีหลักการดีไซน์ หรือควรเพิ่มเติมอะไรลงไปในการออกแบบแพคเกจจิ้งกันบ้าง 

ออกแบบแพคเกจจิ้ง เพื่อแสดงสัญลักษณ์แต่ละประเทศให้ชัดเจนมากที่สุด

ออกแบบแพคเกจจิ้งอย่างไรให้สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ 1

เน้นสีประจำชาติ หรือสีจากธงชาติเป็นหลัก

แน่นอนว่าการออกแบบที่จะต้องสื่อถึงแต่ละประเทศนั้น การนำเอาสีประจำชาติ หรือสีจากธรรมชาติเข้ามาเป็นโทนสี หรือธีมหลัก ก็จะสามารถสื่อไปถึงประเทศนั้นได้เป็นอย่างดี แต่ก็จะมีข้อควรระวังอยู่หนึ่งจุดใหญ่ๆ เลยก็คือ สีของธงแต่ละประเทศนั้นอาจจะมีสีซ้ำ หรือใช้รูปแบบการวางตำแหน่งที่มีความคล้ายคลึงกัน อย่างเช่น ธงชาติในโซนทวีปแอฟริกา ที่ประเทศในแถบนั้นจะใช้สีของธงชาติอยู่หลักๆ 3 สี คือ เขียว เหลือง แดง ฉะนั้นแล้วการวางดีไซน์ของโทนสี และการจัดวางรูปแบบตำแหน่งจึงเป็นเรื่องที่ต้องระวังเป็นอย่างมากสำหรับการนำเอาสีของธงชาติมาออกแบบแพคเกจจิ้ง

ออกแบบแพคเกจจิ้งอย่างไรให้สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ 2

ใช้สัญลักษณ์ประจำชาติมาใส่ในงานออกแบบ แพคเกจจิ้ง

การนำเอาสัญลักษณ์ของแต่ละประเทศมาตกแต่งในงานออกแบบแพคเกจจิ้งนั้นถือได้ว่าเป็นหลักพื้นฐานที่จะสามารถสื่อถือประเทศนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี โดยทั่วไปแล้วสัญลักษณ์ประจำของแต่ละชาตินั้น บางประเทศก็จะเป็นสัตว์ อาทิเช่น หากนึกถึงประเทศจีนก็จะต้องเป็นสัตว์ในตำนานอย่างมังกร เยอรมันก็ต้องเป็นนกอินทรี และประเทศออสเตรเลียก็ต้องนึกถึงจิงโจ้เป็นอันดับแรก หรือบางประเทศก็จะเป็นวัตถุอย่างอาวุธ เช่น ดาบ ปืน หรือเป็นสิ่งของทั่วไป อาทิเช่น ประเทศญี่ปุ่นก็จะต้องเป็นภาพพระอาทิตย์ที่กำลังส่องแสง หรือฝรั่งเศสที่ต้องเป็นหอไอเฟล ฉะนั้นแล้วหากเราอยากออกแบบแพคเกจจิ้งเพื่อสื่อถึงประเทศนั้นๆ ก็จะต้องนำเอาสัญลักษณ์เหล่านี้เข้ามาประกอบด้วยเช่นกัน

ออกแบบแพคเกจจิ้งอย่างไรให้สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ 3

ใช้รูปภาพ สถานที่สำคัญของแต่ละประเทศมาประกอบลงไป

เทคนิคการออกแบบแพคเกจจิ้งที่จะสื่อถึงแต่ละประเทศได้ดีที่สุดคือ การใช้รูปภาพ หรือสถานที่สำคัญๆ ของประเทศนั้นๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานดีไซน์ เพราะสถานที่สำคัญจะทำให้ผู้บริโภคนึกถึงสถานที่นั้นได้รวดเร็วมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น หากนำรูปทำเนียบขาวประกอบเข้าไปก็จะต้องนึกถึงอเมริกาก่อนเลย และหากเป็นทัสมาฮาล ก็จะต้องนึกถึง ประเทศอินเดียก่อนเป็นอันดับแรก ดังนั้นแล้วการนำเอาสถานที่ต่างๆ ของแต่ละประเทศเข้ามาประกอบกับงานดีไซน์เพื่อสื่อให้ถึงประเทศนั้น จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรลืมใส่ลงไปอย่างเด็ดขาด