เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ rigidboxs.com ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็ปไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์เล็กๆเพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการของเราทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน โดยการเก็บข้อมูลนี้เพื่อเป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงสินค้าและบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านทั้งในก่อนหน้าและปัจจุบัน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

เราใช้คุกกี้อย่างไร

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่านโดยจะทำให้เราเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้เร็วและทำให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น บางกรณีเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามดำเนินการ ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ประเภทของคุกกี้ที่ถูกใช้

ประเภทของคุกกี้รายละเอียดตัวอย่าง
คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวรคุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การจดจำการเข้าสู่ระบบ, การจดจำข้อมูลที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์SSESSxxxxxxxxxxxxxxxxx_cookie_codeusernameuiduserhomeuserpicRFQLIST
คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงานคุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถวัดผลการทำงาน เช่น การประมวลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าใช้งานจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งานtmcsessionvisittimeTrustmarketthaiGoogle AnalyticsAdobeCloudFlareTruehits
คุกกี้เพื่อการโฆษณาคุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตาม นอกจากนี้คุกกี้จากบุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลที่มีการส่งต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์และเนื้อหาที่จัดเก็บจากการให้บริการ เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์ แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่านtmcsessionvisittimeTrustmarketthaiGoogle AnalyticsAdobeCloudFlareTruehits
คุกกี้ประเภทการทำงานคุกกี้ประเภทนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง โดยเราจะใช้ข้อมูลเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ตามลักษณะการใช้งานของท่านAdnuntiusAdobe Audience ManagerAdobe TargetCxenseGoogle AnalyticsRelay42Revive AdserverOmnivirt
คุกกี้เพื่อบำรุงรักษาระบบตัวอย่างคุกกี้ประเภทนี้มีไว้สำหรับให้ทีมพัฒนาของเว็บไซต์ rigidboxs.com ตรวจสอบและแก้ไขการทำงานของส่วนงานบางส่วนบนเว็บไซต์verifytest

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถลบและปฏิเสธการเก็บคุกกี้ได้โดยศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ตามลิงก์ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563)

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบดังนั้นเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว


หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ (“ลูกค้า”หรือ”ผู้ใช้บริการ”) ของบริษัท _ จำกัด (“บริษัท”) ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัทภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1.บทนำและบริบท

บริษัทมีความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลและความคุ้มครองข้อมูลของลูกค้าอย่างเต็มที่ ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเปิดเผยได้ง่าย บริษัทของเราให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลของลูกค้าทุกคน โดยเฉพาะข้อมูลสุขภาพและข้อมูลการเงิน

เอกสารนี้ได้ระบุแนวทางปฏิบัติและวิธีการที่บริษัทยึดถือเมื่อมีการรวบรวม, เก็บรักษา, ประมวลผล, และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถละเลยได้ ทุกข้อมูลที่ลูกค้าให้มาถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา และบริษัทมีหน้าที่รักษาข้อมูลดังกล่าวให้มั่นคงและปลอดภัย

เอกสารนี้มีจุดประสงค์เพื่อ
 • แนะนำแนวทางปฏิบัติของบริษัทในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • แน่นอนว่าการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • ให้ลูกค้าเข้าใจว่าข้อมูลของพวกเขาจะได้รับการปกป้องอย่างไร

บริษัทยืนยันว่าทุกข้อมูลที่รวบรวมมาจะถูกปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังสูงสุด โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด

สุดท้าย การที่ลูกค้าใช้บริการของเราหมายความว่าลูกค้ายอมรับและเข้าใจในแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลของบริษัท หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเอกสารนี้ บริษัทจะแจ้งให้ทราบอย่างเต็มที่

2.ประเภทของข้อมูลที่เรารวบรวม

เราได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การเงิน, และข้อมูลทางสุขภาพเพื่อสร้างความสะดวกสบายและให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าของเรา โดยทุกขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายและความรับผิดชอบทางจริยธรรม

ประเภทข้อมูลที่เราจัดเก็บมีดังนี้
ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลประจำตัว: ชื่อ, นามสกุล, วันเกิด, สัญชาติ, และหมายเลขประจำตัวประชาชน
 • ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่, อีเมล์, หมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดอื่นๆ สำหรับการติดต่อ
 • ข้อมูลประชากร: อายุ, เพศ, อาชีพ, และสถานภาพการสมรส
ข้อมูลทางการเงิน
 • ข้อมูลการทำธุรกรรม: ประวัติการซื้อ, ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง, วิธีการชำระเงิน, และรายละเอียดการเงินอื่นๆ
 • รายละเอียดธนาคาร: หมายเลขบัญชีธนาคาร และรายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร
 • ประวัติเครดิต: คะแนนเครดิต, รายละเอียดการเงินเกี่ยวกับการกู้ยืม และข้อมูลเครดิตอื่นๆ
ข้อมูลสุขภาพ
 • เวชระเบียน: ประวัติการรักษา, รายละเอียดยา, สถานะสุขภาพ, ข้อมูลการตรวจเลือด, ข้อมูลด้านสุขภาพจิต, และบันทึกทางการแพทย์อื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องเพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการดูแลและบริการลูกค้า
 • การใช้อาหารเสริม: รายละเอียดของอาหารเสริมที่ลูกค้าใช้
 • นอกจากนี้บริษัทอาจะมีการจัดเก็บข้อมูลอื่นๆที่อาจะไม่ได้เขียนไว้ในเอกสารนี้เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการดูแลและบริการลูกค้า

เรามุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวม และปฏิบัติตามหลักการที่รับประกันว่าเราจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นและมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการ ข้อมูลที่เกินความจำเป็นหรือไม่มีความเกี่ยวข้องจะไม่ถูกรวบรวม ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะถูกจัดการอย่างระมัดระวังและปลอดภัย

3.วัตถุประสงค์ของการรวบรวม

การเก็บข้อมูลโดยบริษัทแต่ละส่วนมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนและกำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเราในการให้บริการที่ดีขึ้นและการพัฒนาสินค้าและการบริการในอนาคตต่อไปนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักที่เรารวบรวมข้อมูล

การส่งสินค้าและการให้บริการ
 • การมอบการบริการที่ดีที่สุด: เพื่อปรับแต่งบริการของเราตามความต้องการ ความต้องการ และสภาวะสุขภาพของลูกค้าแต่ละคน
 • การทำธุรกรรมในการซื้อขาย: เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อ การคืนสินค้า และธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การสื่อสาร: เพื่อให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการอัปเดตผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงบริการ และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • การยืนยันตัวตนเพื่อป้องกันการฉ้อโกง
 • การปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงิน ภาระภาษี และข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสุขภาพ เมื่อต้องการรวบรวมข้อมูลสุขภาพเกี่ยวกับอาหารเสริม
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 • การรับฟังคำติชมและปรับปรุงบริการตามความต้องการของลูกค้า
 • การจัดการคลังสินค้า
 • การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเงินและสุขภาพ
 • การจัดการการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
วิจัยและพัฒนา
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์: การทำความเข้าใจข้อมูลประชากร สถานะสุขภาพ และความชอบของลูกค้าเป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาของเรา ซึ่งนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น
 • การวิเคราะห์ตลาด: ข้อมูลทางการเงินและการจัดซื้อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด ช่วยให้เราก้าวนำหน้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
การตลาดและการส่งเสริมการขาย
 • ข้อเสนอที่ปรับให้เหมาะสม: ด้วยความยินยอมของลูกค้า เราอาจใช้จุดข้อมูลบางอย่างเพื่อจัดการข้อเสนอ ส่วนลด หรือโปรโมชั่นส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับการตั้งค่าหรือข้อกำหนดส่วนบุคคล
 • จดหมายข่าวและการอัปเดต: อีกครั้งหากได้รับความยินยอมจากลูกค้าอย่างชัดแจ้ง เราอาจส่งเนื้อหาที่ให้ข้อมูล ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือการสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะทำความเข้าใจและสอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เฉพาะเบื้องหลังคำขอข้อมูลใดๆ บริษัทให้คำมั่นสัญญาในเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะไม่รู้สึกว่าไม่ได้รับข้อมูลหรือถูกเปิดเผยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของตน บริษัทยึดมั่นในการรักษาความโปร่งใสและประเสริฐในการดำเนินงาน และยืนยันว่าข้อมูลจะไม่ถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ หากไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า

4.การจัดเก็บข้อมูล ความปลอดภัย และการเก็บรักษา

เราใช้แนวทางการจัดการข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลลูกค้าได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพสูงสุดและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

การจัดเก็บข้อมูล
 • โครงสร้างพื้นฐาน: ข้อมูลไคลเอนต์ทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลของการปกป้องข้อมูล เซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ใช้การเข้ารหัส ไฟร์วอลล์ที่แข็งแกร่ง และมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ระบบสำรองข้อมูล: เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น ข้อผิดพลาดทางเทคนิค เราจะทำการสำรองข้อมูลเป็นประจำ ข้อมูลสำรองเหล่านี้ยังได้รับการเข้ารหัสและจัดเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอีกด้วย
ความปลอดภัยของข้อมูล
 • การควบคุมการเข้าถึง: มีการควบคุมการเข้าถึงที่เข้มงวด เฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตซึ่งมีความต้องการที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ การเข้าถึงทุกครั้งจะถูกบันทึกไว้ และบันทึกจะถูกตรวจสอบเป็นประจำ
 • การตรวจสอบเป็นประจำ: การตรวจสอบภายนอกและภายในจะดำเนินการเป็นระยะๆ เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของเรา
 • การฝึกอบรม: พนักงานของบริษัททุกคนได้รับการฝึกอบรมภาคบังคับเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขามีความรอบรู้ในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและเข้าใจถึงความสำคัญที่สำคัญของความปลอดภัยของข้อมูล
การเก็บรักษาข้อมูล
 • ระยะเวลาการเก็บรักษา: ข้อมูลลูกค้าจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นในการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลจะถูกจัดเก็บเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 5 ถึง 10 ปี ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลและวัตถุประสงค์ของข้อมูล
 • การตรวจสอบเป็นระยะ: เราตรวจสอบข้อมูลที่เก็บไว้เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ล้าสมัยหรือซ้ำซ้อนจะถูกลบทิ้งตามหลักการลดขนาดข้อมูลของเรา
 • คำขอของลูกค้า: ลูกค้ามีสิทธิ์ขอให้ลบข้อมูลของตน แม้ว่าเราจะปฏิบัติตามคำขอเหล่านี้ แต่สิ่งสำคัญคือลูกค้าต้องเข้าใจว่าการลบข้อมูลบางอย่างอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการที่พวกเขาได้รับ
โปรโตคอลการละเมิดข้อมูล
 • การดำเนินการทันที: ในกรณีที่เกิดการละเมิดข้อมูล จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนทันทีเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติม เช่นการแจ้งเตือน การสืบสวนและแก้ไข
 • การแจ้งเตือน: หน่วยงานกำกับดูแลและลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจะได้รับแจ้งถึงการละเมิด
 • การสืบสวนและการแก้ไข: จะมีการสอบสวนภายในเพื่อระบุสาเหตุของการละเมิด จากนั้นจึงกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

5.การแบ่งปันและการเปิดเผยข้อมูล

เรายึดถือหลักการที่ว่าข้อมูลลูกค้าถือเป็นทรัพย์สินอันศักดิ์สิทธิ์ ห้ามแบ่งปันหรือเปิดเผยโดยไม่มีเหตุอันควร อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการดำเนินงานของเราและเพื่อปรับปรุงบริการที่เรานำเสนอ อาจมีกรณีที่จำเป็นต้องมีการแบ่งปันข้อมูล ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดแนวทางปฏิบัติในการแบ่งปันข้อมูลของเรา

การแบ่งปันภายใน
 • ความจำเป็นในการดำเนินงาน: แผนกต่างๆ ภายในบริษัท เช่น บริการลูกค้า การเงิน และโลจิสติกส์ อาจจำเป็นต้องเข้าถึงส่วนข้อมูลบางส่วนเพื่อดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การฝึกอบรมและการควบคุมคุณภาพ: ในบางครั้ง ข้อมูลอาจถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าทีมงานของเรามีความพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะไม่มีการระบุตัวตนลูกค้า หรือ อาจะมีการปิดข้อมูลบางอย่างเพื่อให้ไม่สามารถระบุตัวตนลูกค้าได้อย่างชัดเจน
แบ่งปันกับบริษัทในเครือ
 • การทำงานร่วมกันของกลุ่มบริษัท: ในการดำเนินงานของธุรกิจ อาจมีการบริการที่ใช้ร่วมกันหรือความคิดริเริ่มการทำงานร่วมกันที่จำเป็นต้องมีการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างข้อกังวลในเครือหรือหน่วยงานในเครือ
 • การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ: บริษัทในเครืออาจเสนอบริการเสริมหรือผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ในกรณีเช่นนี้ หลังจากได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งแล้ว ข้อมูลอาจถูกแชร์เพื่ออำนวยความสะดวกในข้อเสนอเหล่านี้
การแบ่งปันกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม
 • การดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก: เราอาจร่วมมือกับผู้จำหน่ายบุคคลที่สามสำหรับบริการเฉพาะ เช่น การจัดส่ง การประมวลผลการชำระเงิน หรือการสนับสนุนทางเทคนิค แบ่งปันเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และภาระผูกพันตามสัญญาที่เข้มงวดทำให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่สามเหล่านี้ปฏิบัติต่อข้อมูลลูกค้าด้วยความเคารพเช่นเดียวกับที่เราทำ
 • การวิจัยและการวิเคราะห์: ผู้ให้บริการการวิเคราะห์บุคคลที่สามอาจมีส่วนร่วมในการรับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลที่รวบรวม ซึ่งช่วยให้เราปรับปรุงข้อเสนอของเรา ผู้ให้บริการเหล่านี้ผูกพันตามข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ และไม่สามารถใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมาย
การเปิดเผยข้อมูลด้านกฎระเบียบและกฎหมาย
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย: เราอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการทางกฎหมาย เช่น กรมตำรวจ ศาล หรือ หน่วยงานภาครัฐต่างๆ การเปิดเผยดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่เสมอ และทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและลูกค้า
 • การควบรวมกิจการหรือการซื้อกิจการ: ในกรณีที่บริษัทเกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์ ข้อมูลลูกค้าอาจถูกถ่ายโอนเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจะได้รับแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของหรือการควบคุมข้อมูลของตน
การแบ่งปันตามที่ลูกค้ายินยอม
 • การแบ่งปันตามความยินยอม: ในบางครั้ง ลูกค้าอาจยินยอมที่จะแบ่งปันข้อมูลของตนกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น การส่งเสริมการขายร่วมกัน ความร่วมมือ หรือบริการอื่นๆ การแบ่งปันดังกล่าวจะดำเนินการเสมอโดยได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งและได้รับแจ้งจากลูกค้า
 • ฟอรัมสาธารณะและโซเชียลมีเดีย:
 • การเปิดเผยโดยสมัครใจ: หากลูกค้าโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลในกระดานสนทนาสาธารณะ กระดานข้อความ หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ข้อมูลนี้จะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะและบุคคลอื่นอาจถูกดู รวบรวม หรือใช้โดยบุคคลอื่น เราขอแนะนำให้ลูกค้าใช้ความระมัดระวังและวิจารณญาณในการแบ่งปันข้อมูลในโดเมนสาธารณะ

สิ่งสำคัญคือต้องย้ำว่า ไม่ว่าสถานการณ์การแบ่งปันจะเป็นอย่างไร ความสำคัญของข้อมูลลูกค้ายังคงมีความสำคัญสูงสุดของเรา การแบ่งปันทั้งหมดไม่ว่าจะภายในหรือภายนอก อยู่ภายใต้โปรโตคอลที่เข้มงวด ภาระผูกพันตามสัญญา และความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการปกป้องข้อมูล เราไม่ขายข้อมูลลูกค้าหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เปิดเผย ทุกอินสแตนซ์การแชร์ได้รับการพิสูจน์โดยความต้องการหรือกระบวนการธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย และหากเป็นไปได้ เราจะขอความยินยอมจากลูกค้าอย่างชัดแจ้งก่อนมีการแบ่งบันหรือดำเนินการใดๆที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งมาด้านบน

6.สิทธิและความรับผิดชอบของลูกค้าในข้อมูลของตน

ในฐานะผู้ดูแลข้อมูลของคุณ เราเชื่อว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องมีสิทธิ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลนี้ และเข้าใจถึงความรับผิดชอบของคุณในการปกป้องข้อมูลด้วย ภาพรวมโดยละเอียดมีดังนี้

สิทธิ
 • การเข้าถึง: ลูกค้ามีสิทธิ์ที่ชัดเจนในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บไว้ ซึ่งรวมถึงการทำความเข้าใจประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บ แหล่งที่มา และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
 • การแก้ไข: หากข้อมูลส่วนบุคคลใดไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ลูกค้าสามารถขอแก้ไขได้ เราจัดลำดับความสำคัญของคำขอเหล่านี้เพื่อรับรองความสมบูรณ์ของข้อมูล
 • การลบ: ลูกค้าอาจขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องเข้าใจว่าการลบข้อมูลบางอย่างอาจส่งผลกระทบต่อบริการที่บริษัทจัดให้ ในบางกรณี ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบหรือการปฏิบัติงานอาจป้องกันการลบทันทีแต่อาจจะใช้เวลา 3เดือน ถึง 1 ปีในการลบข้อมูลออกอย่างครบถ้วน
 • ความสามารถในการดาว์นโหลดข้อมูล: ลูกค้ามีสิทธิ์ขอข้อมูลของตนในรูป database table ใช้กันทั่วไป และรูปแบบที่เครื่องอ่านได้เช่น thumbdrive, usd drive หรือ harddisk และยังสามารถขอให้ถ่ายโอนข้อมูลนี้ไปยังองค์กรอื่นได้หากเป็นไปได้ในทางเทคนิค
 • ข้อโต้แย้ง: ลูกค้าสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของตนเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะได้ โดยเฉพาะการนำข้อมูลไปใช้ในการทำการตลาดแบบตรง
 • ข้อจำกัด: ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ลูกค้าสามารถขอข้อจำกัดชั่วคราวในการประมวลผลข้อมูลของตนได้เป็นระยะเวลา 1 – 3 เดือน
 • ถอนความยินยอม: หากการประมวลผลข้อมูลขึ้นอยู่กับความยินยอมอย่างชัดแจ้ง ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมนี้ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลโดยได้รับความยินยอมก่อนที่จะเพิกถอน
 • การร้องเรียน: ลูกค้ามีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
ความรับผิดชอบ
 • ความถูกต้อง: ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่บริษัทและอัปเดตข้อมูลทุกครั้งที่จำเป็น ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่ความไร้ประสิทธิภาพของบริการหรือการสื่อสารที่ผิดพลาด
 • การรักษาความปลอดภัย: แม้ว่าบริษัทจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ลูกค้าก็มีบทบาทเช่นกัน ซึ่งรวมถึงการปกป้องรหัสผ่านบัญชี การไม่เปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนบนแพลตฟอร์มสาธารณะ และการระวังความพยายามในการฟิชชิ่ง
 • ความยินยอม: เมื่อยินยอมให้รวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูล ลูกค้าควรเข้าใจความหมายอย่างถ่องแท้ เราขอแนะนำให้ลูกค้าถามคำถามและขอคำชี้แจงทุกครั้งที่มีข้อสงสัย
กลไกการแก้ไข
 • ติดต่อ: ลูกค้าสามารถติดต่อทีมปกป้องข้อมูลของเราโดยเฉพาะสำหรับคำถาม คำขอ หรือข้อร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา
 • การตอบสนองอย่างทันท่วงที: เรามุ่งมั่นที่จะตอบคำถามหรือข้อข้องใจของลูกค้าทั้งหมดอย่างทันท่วงที เพื่อให้มั่นใจในความชัดเจนและการแก้ไข
 • ความโปร่งใส: ตลอดกระบวนการแก้ไข บริษัทให้คำมั่นว่าจะโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบทุกขั้นตอน

ความมุ่งมั่นของเราในการปกป้องข้อมูลไม่ใช่แค่การปฏิบัติตามข้อกำหนดเท่านั้น มันเป็นข้อพิสูจน์ถึงคุณค่าที่เรามอบให้กับความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อเรา เราขอเรียกร้องให้ลูกค้าของเราใช้สิทธิของตนอย่างรอบคอบและตระหนักถึงบทบาทของพวกเขาในระบบนิเวศการปกป้องข้อมูล เมื่อร่วมมือกัน เราสามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะตอบสนองตามวัตถุประสงค์ โดยจะปรับปรุงการให้บริการ ในขณะเดียวกันก็ได้รับการปกป้องจากความเสี่ยง

7.ผลกระทบของการลบข้อมูล

เราเคารพสิทธิของลูกค้าในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิพิเศษในการขอให้ลบข้อมูล อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลบข้อมูลมีผลกระทบบางอย่างที่ลูกค้าต้องเข้าใจและพิจารณาก่อนดำเนินการต่อ

การหยุดการให้บริการ
 • การพึ่งพาข้อมูลในการดำเนินงาน: บริการหลายอย่างของเราได้รับการออกแบบโดยใช้ข้อมูลที่ลูกค้าให้มา การนำข้อมูลสำคัญออกอาจทำให้บริการเหล่านี้ใช้งานไม่ได้หรือเสื่อมคุณภาพลงอย่างมาก
 • การปรับแต่งและการกำหนดลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล: การปรับแต่งตามข้อมูล เช่น คำแนะนำผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาที่ปรับแต่ง จะถูกรีเซ็ตหรือไม่สามารถใช้งานได้หลังจากการลบข้อมูล
การเก็บบันทึกและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
 • ภาระผูกพันตามกฎระเบียบ: กฎระเบียบบางประการกำหนดให้ธุรกิจรักษาข้อมูลลูกค้าเฉพาะตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ คำขอลบอาจขัดแย้งกับภาระผูกพันด้านกฎระเบียบเหล่านี้ ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ในทันที
 • การตรวจสอบและความรับผิดชอบ: ข้อมูลในอดีตช่วยในการติดตามธุรกรรมและการตัดสินใจ การลบข้อมูลนี้อาจขัดขวางความสามารถของเราในการจัดหาบันทึกที่ถูกต้องสำหรับการตรวจสอบหรือการระงับข้อพิพาท
ข้อจำกัดในการกู้คืน
 • ไม่สามารถกู้คืนได้: เมื่อข้อมูลถูกลบตามคำขอของลูกค้า กระบวนการนี้จะไม่สามารถย้อนกลับได้ บริษัทอาจไม่สามารถกู้คืนหรือกู้คืนข้อมูลนี้ได้
 • ระบบสำรองข้อมูล: แม้ว่าเราจะรักษาการสำรองข้อมูลเป็นประจำสำหรับการกู้คืนระบบ แต่ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเขียนทับเป็นระยะๆ ข้อมูลที่ถูกลบอาจยังคงอยู่ในระบบสำรองข้อมูลในระยะเวลาจำกัด แต่จะถูกลบทิ้งในระหว่างรอบการสำรองข้อมูลครั้งต่อๆไป
ผลกระทบทางการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บเงิน
 • ข้อตกลงตามสัญญา: ลูกค้าที่ทำข้อตกลงตามสัญญาอาจผูกพันตามเงื่อนไขที่อาศัยข้อมูลเฉพาะ การลบข้อมูลนี้อาจนำไปสู่การละเมิดข้อตกลงดังกล่าว
 • การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกระทบยอดทางการเงิน การลบออกอาจทำให้กระบวนการและบันทึกทางการเงินซับซ้อนขึ้น
ความปลอดภัยและการตรวจสอบ
 • การรับรองความถูกต้อง: จุดข้อมูลบางจุดทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายรับรองความถูกต้อง การลบออกอาจขัดขวางความสามารถในการยืนยันตัวตนของลูกค้า ส่งผลให้เกิดปัญหาในการเข้าถึงหรือการให้บริการในอนาคตได้
 • การป้องกันการฉ้อโกง: ข้อมูลในอดีตช่วยในการระบุรูปแบบที่ผิดปกติ ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันการฉ้อโกง การลบข้อมูลนี้อาจส่งผลต่อความสามารถในการตรวจจับการฉ้อโกงของเรา
การแจ้งเตือนและการสื่อสาร
 • การสื่อสารการดำเนินงาน: การลบข้อมูลการติดต่ออาจทำให้บริษัทไม่สามารถส่งการอัปเดตหรือการแจ้งเตือนการดำเนินงานที่สำคัญได้
 • การเลือกไม่รับกับการลบ: ลูกค้าที่ต้องการหยุดการสื่อสารทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขายควรพิจารณาเลือกไม่รับแทนที่จะลบข้อมูลการติดต่อของตน เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขายังคงได้รับการสื่อสารในการปฏิบัติงานที่สำคัญ
ข้อมูลย้อนหลังและข้อมูลรวม
 • การทำให้ข้อมูลเป็นนิรนาม: แทนที่จะลบทิ้งทั้งหมด ลูกค้าอาจพิจารณาทำให้ข้อมูลของตนเป็นนิรนาม สิ่งนี้ทำให้บริษัทสามารถเก็บข้อมูลรวมเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล
 • การสูญเสียข้อมูลเชิงลึกในอดีต: การลบข้อมูลหมายถึงการสูญเสียข้อมูลเชิงลึกในอดีตและการโต้ตอบที่ลูกค้ามีกับบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมอีกครั้งในอนาคต
 • แม้ว่าเราจะมุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิ์ของลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลของพวกเขา แต่ลูกค้าก็จำเป็นต้องเข้าใจผลที่ตามมาจากการลบข้อมูล เราขอแนะนำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับทีมปกป้องข้อมูลของเราเพื่อขอคำปรึกษาที่ครอบคลุมก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลขั้นสุดท้าย

8.ความยินยอมและข้อตกลง

ส่วนนี้กำหนดข้อกำหนดที่ลูกค้าพร้อมจะส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ทางบริษัทได้มีการร้องขอด้วยความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยการโต้ตอบกับแพลตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา ลูกค้ากำลังรับทราบความเข้าใจและเห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้

ความยินยอม
 • ความโปร่งใส: เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนและครอบคลุมเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้าควรตรวจสอบเอกสารนี้อย่างครบถ้วน
 • การดำเนินการโดยสมัครใจ: ความยินยอมเป็นการกระทำโดยสมัครใจ ลูกค้าไม่มีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการหัก ณ ที่จ่ายอาจส่งผลต่อการใช้งานและประสิทธิภาพของบริการบางอย่าง
ขอบเขตการยินยอม
 • ขอบเขต: ด้วยการให้ความยินยอม ลูกค้าอนุญาตให้บริษัทรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และแบ่งปันข้อมูลของตนกับบุคคลที่สามตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้
 • กรอบเวลา: เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นหรือเพิกถอน ความยินยอมจะยังคงมีผลตลอดระยะเวลาที่ลูกค้ามีส่วนร่วมกับบริษัทและช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากนั้น ตามที่กำหนดโดยกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและความต้องการในการปฏิบัติงาน
การเพิกถอนความยินยอม
 • สิทธิ์: ลูกค้ามีสิทธิ์เพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา บริษัทจะปฏิบัติตามการเพิกถอนนี้โดยทันที ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมายหรือสัญญา
 • กระบวนการ: ลูกค้าที่ต้องการเพิกถอนความยินยอมควรติดต่อทีมปกป้องข้อมูลของเรา โดยให้คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตั้งค่าข้อมูลของพวกเขา
การอัปเดตและการต่ออายุความยินยอม
 • การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด: ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญต่อนโยบายหรือแนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลของเรา เราอาจขอความยินยอมต่ออายุจากลูกค้าของเรา
 • การต่ออายุตามระยะเวลา: สำหรับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลบางอย่าง อาจขอการต่ออายุความยินยอมเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ผู้เยาว์และความยินยอม
 • การยืนยันอายุ: เราไม่ได้รวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลจากบุคคลที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายให้ความยินยอมโดยเจตนา มีกลไกการตรวจสอบอายุเพื่อป้องกันการรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์
 • ความยินยอมของผู้ปกครอง: ในสถานการณ์ที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เยาว์ ผู้ปกครองตามกฎหมายจะต้องจัดเตรียมไว้
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
 • ลิงก์ของบุคคลที่สาม: แพลตฟอร์มของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการภายนอก บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติด้านข้อมูลของบุคคลที่สามเหล่านี้ และสนับสนุนให้ลูกค้าตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของตน
 • ความรับผิดชอบร่วมกัน: แม้ว่าบริษัทจะใช้มาตรการที่เข้มงวดในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้ายังต้องรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมออนไลน์
การประมวลผลข้อมูลนอกเขตอำนาจศาล
 • การดำเนินงานระหว่างประเทศ: บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลในเขตอำนาจศาลอื่นนอกเหนือจากที่เก็บรวบรวม ในกรณีเช่นนี้ เรารับรองว่ามาตรฐานการปกป้องข้อมูลได้รับการยึดถือ เทียบเท่ากับมาตรฐานในเขตอำนาจศาลที่บ้านของลูกค้า
 • ข้อตกลงที่มีผลผูกพัน: เมื่อแบ่งปันข้อมูลในระดับสากล ข้อสัญญาที่มีผลผูกพันจะถูกใช้เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานที่ได้รับจะปฏิบัติตามมาตรฐานการปกป้องข้อมูลที่เข้มงวด
ข้อตกลงและการขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย
 • ข้อตกลงที่มีผลผูกพัน: ด้วยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้บริการของเรา ลูกค้ากำลังเข้าสู่ข้อตกลงที่มีผลผูกพัน โดยยืนยันความเข้าใจและการปฏิบัติตามข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลของเรา
 • การขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย: ลูกค้าขอสงวนสิทธิ์ในการขอความช่วยเหลือทางกฎหมายในกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับกลไกการแก้ไขข้อร้องเรียนของเราก่อน เพื่อให้บรรลุการแก้ไขที่รวดเร็วและเป็นมิตร

อนึ่ง ก่อนให้ความยินยอม ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งระบุไว้ด้านบนของความยินยอมนี้อย่างชัดเจนแล้ว

กรุณาลงชื่อเพื่อยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท …………………. จำกัด และ บริษัทอื่นๆในเครือ

ชื่อ นามสกุล ______

เบอร์โทรติดต่อ _____

Line ID _____

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อรับบริการกับบริษัท


( )

ผู้ให้ความยินยอม (ลูกค้า)