ช่องทางชำระเงิน กรุณาติดต่อฝ่ายขาย

1.ยอดสินค้า 10,000 บาทขึ้นไป

 • ดจำเริ่มงาน 30% (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • มัดจำสั่งผลิตสินค้า 50% (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • ชำระส่วนที่เหลือ 20% พร้อมรับสินค้าบางส่วนหรือทั้งหมด

2.ยอดสินค้าน้อยกว่า 10,000 บาท: ชำระเต็มจำนวน

3.เงินมัดจำและเงินชำระเต็มจำนวนทุกกรณี: ไม่สามารถเรียกคืนได้

4.กรณีลูกค้าแจ้งยกเลิกงาน

 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
 • ลูกค้าสามารถเก็บเงินมัดจำไว้เพื่อสั่งงานพิมพ์ใหม่ได้ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ยกเลิกการผลิต
 • หากเกินกำหนดเวลา ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์

5.การรับสินค้าบางส่วน: ต้องชำระเงินทั้งหมดที่เหลือก่อนเท่านั้น

 • ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

การรับและส่งสินค้า

เมื่องานผลิตเสร็จสมบูรณ์

ฝ่ายขายจะติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งรายละเอียดการโอนชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือตามเงื่อนไขที่กำหนด

กรณีชำระเงินแล้ว

 • ไม่ว่าจะครบจำนวนหรือไม่ หากลูกค้าไม่แจ้งให้ส่งสินค้า หรือไม่มารับสินค้า ภายใน 7 วัน
 • ทางบริษัทฯ จะคิดค่าฝากเก็บสินค้า ตารางเมตรละ 300 บาทต่อเดือน โดยต้องชำระค่าฝากเก็บ ณ วันที่รับสินค้าเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสินค้าระหว่างการฝากเก็บ

กรณีสินค้ามีตำหนิ

 • ลูกค้าต้องจัดส่งสินค้าคืนภายใน 7 วัน
 • หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่สั่งผลิต

ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง (หรือขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นและจำนวนสั่งผลิต)งานกล่องที่มีปัญหาหรือเลอะด้านในกล่อง

 • ลูกค้าต้องส่งของกลับมาให้ทางโรงพิมพ์ โดยลูกค้าต้องชำระค่าขนส่งเอง
 • เมื่อเช็ค QC เสร็จแล้วทางโรงพิมพ์จะส่งกลับไปให้ลูกค้า

การรับหรือส่งสินค้า

เมื่องานผลิตเสร็จสมบูรณ์

ฝ่ายขายจะติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งรายละเอียดการโอนชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือตามเงื่อนไขที่กำหนด

กรณีชำระเงินแล้ว

 • ไม่ว่าจะครบจำนวนหรือไม่ หากลูกค้าไม่แจ้งให้ส่งสินค้า หรือไม่มารับสินค้า ภายใน 7 วัน
 • ทางบริษัทฯ จะคิดค่าฝากเก็บสินค้า ตารางเมตรละ 300 บาทต่อเดือน โดยต้องชำระค่าฝากเก็บ ณ วันที่รับสินค้าเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสินค้าระหว่างการฝากเก็บ

หมายเหตุ

 • ราคาสินค้าภายในเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ: เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อตสินค้า
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินทุกกรณี
 • วัตถุประสงค์ของหนังสือรับรองระบุว่าทาง บริษัท รอยัลฯ เป็นผู้ผลิต จึงไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
 • กรณีต้องการยกเลิกแบบอาร์ตเวิร์ค หรือ ชะลอการสั่งพิมพ์ไว้ก่อน: ทางโรงงานจะเก็บยอดชำระไว้ให้ โดยมีระยะเวลาหลังจากสั่งชะลอไม่เกิน 180 วัน
 • กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อ/สั่งผลิตสินค้า: กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก ให้ถูกต้อง เนื่องจากปัจจุบันมีการบังคับใช้ในการเปิดบิล ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สามารถสอบถามฝ่ายขายที่ช่องทางไลน์OA: @rigidboxs หรือเบอร์โทร 092-335-5951

จะไม่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวในทุกกรณี ชำระเงินในบัญชีบริษัทเท่านั้น